Bốc mộ li kỳ truyện

Truyện ma: Hồi ký Bốc mộ (Phần 5)

Tôi xin phép được bỏ qua khoảng thời gian một năm tiếp theo, vì cũng không có sự tình gì xảy ra lúc đó, rất nhanh liền đến ngày chuẩn bị cải táng cho bà.