Các vị thần cổ đại

Tại sao có những vị Thần mang hình dạng của những con vật?

Ta thường thấy hình ảnh các vị Thần mang hình dạng thú vật trong thần thoại Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, Trung Quốc và tín ngưỡng của các bộ tộc trong những khu rừng ở Châu Phi. Vậy Tại sao có những vị Thần lại mang hình dạng của những con vật?