Cáp Nhĩ Tân

Top 4 sự kiện tâm linh xảy ra tại Cáp Nhĩ Tân

Ngày hôm ấy cũng như thường lệ, họ đi tuần, vừa đi ra ngoài mấy bước, tức là vừa tới vòng đu quay thì nghe thấy tiếng cười của phụ nữ và trẻ em phát ra từ trong rừng. Họ rất ngạc nhiên bởi vì giờ đã đêm khuya rồi, còn ai ở trong sân chơi cơ chứ. Họ bèn đi đến phía phát ra âm thanh xem xem là ai nửa đêm chạy đến đây chơi. Vừa vào rừng họ đã bị dọa sợ mất mật...