Cầu an

Phân biệt cầu an và cầu siêu trong đạo Phật?

Trong đời sống thường ngày, chúng ta thường nghe thấy mọi người nhắc đến lễ cầu an hoặc cầu siêu ở đình chùa. Vậy các nghi lễ này có ý nghĩa gì? khác nhau như thế nào?Người như nào mới có thể cầu an, cầu siêu cho người khác?....