Cầu may

Sĩ tử vái lạy bia Hạ Mã: Tâm linh hay mê tín?

Ghi nhận của PV, tại cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 2 bia "Hạ Mã", mặc dù Ban quản lý di tích đã đề tấm biển du khách không đặt hoa, vàng mã, đồ lễ tại đây nhưng những ngày qua hàng nghìn sĩ tử tìm đến để vái lạy, cầu xin may mắn. Thậm chí, nhiều người không hiểu ý nghĩa của tấm bia "Hạ Mã".