Cầu nại hà

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 20)

… Theo như những gì tôi biết thì sẽ tới Cầu Nại Hà, tôi lướt nhanh tới phía trước, trên con đường tôi đi thì đằng sau vẫn trùng trùng điệp điệp đoàn người đi vào cõi vĩnh hằng.