Cầu xin cúng bái

Đi lễ cầu xin linh ứng thì cái giá phải trả là gì?

Xin hỏi: "Việc người ta đi các chùa chiền đền miếu, nhà thờ cầu xin giàu có, nhà lầu xe hơi, tài lộc, danh vị, vợ chồng xinh đẹp, thi đậu kết quả cao, xinh đẹp... mà linh ứng thì là sao vậy ạ? Chẳng phải chúng ta phải đối diện với các khó khăn trong cuộc sống để tinh tấn hơn sao? Nếu là chư vị chứng giám thì cái giá phải trả là gì ạ?"