Cha mẹ hiền lành để đức cho con

"Cha mẹ hiền lành để đức cho con" có thật không?

Các cụ xưa hay dạy: "Cha mẹ hiền lành để đức cho con". Vậy con cái có thực sự được hưởng phúc báo từ cha mẹ? Phúc báo này là gì? Làm thế nào để tăng thêm phúc báo?