Chánh thần

Nhà ở chung cư có các vị Chánh Thần ngự không?

Hỏi: "Ad ơi, nhà em hiện đang ở chung cư, có thờ gia tiên và có ban thờ Phật. Vậy cho em hỏi: Nhà ở chung cư thì có các vị Chánh Thần ngự hay không? Việc khác tín ngưỡng của các hộ dân cư có vấn đề gì không ạ?"