04/06/2021 11:50 View: 1499

Nhà ở chung cư có các vị Chánh Thần ngự không?

Hỏi: "Ad ơi, nhà em hiện đang ở chung cư, có thờ gia tiên và có ban thờ Phật. Vậy cho em hỏi: Nhà ở chung cư thì có các vị Chánh Thần ngự hay không? Việc khác tín ngưỡng của các hộ dân cư có vấn đề gì không ạ?"

nha chung cu co chanh than khong

Trả lời: 

Thời hiện thế, có nhiều phương thức cộng sinh trong một khu vực sống.

Nhà tập thể, nhà chung cư, dãy phòng trọ cũng giống như một ngôi nhà lớn có nhiều gian phòng, mỗi phòng nhỏ lại có sự khác biệt về người ở đó theo tín ngưỡng tâm linh nào, có hay không có tín ngưỡng.

Mỗi một nơi như thế, nếu có người tin thờ một đức tin tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo nào, pháp môn nào, thì sẽ có một vị Chánh Thần, hoặc là Quỷ Thần, Tà Linh Tinh Quái ngự nơi bàn thờ, ảnh tượng, nơi người ở đó đặt đức tin vào.

Ở các khu dân cư tập thể như thế, mỗi nhóm người, hay cá nhân có đức tin của mình cụ thể, thì cần giữ vững đức tin, tin một cách chân chính, thấu hiểu rõ mình đang tin thờ theo ai, vị nào, đức độ và thệ nguyện thiện hành ra sao… từ đó niềm tin cần được biến thành hành động cụ thể với chánh nghiệp và chánh niệm.

Nên tránh tối đa việc cố tình thể hiện bản ngã và tín ngưỡng cá nhân qua các hình thức như đọc kinh, thực hành nghi lễ và đi rao giảng về điều mình tin tưởng một cách thái quá, phô trương.

Mỗi người, nhóm người đã có đức tin riêng của mình.

Ai có nhu cầu tìm hiểu thì hãy chia sẻ chớ không tự chủ động chia sẻ tránh gây loạn động, tranh luận thị phi và đụng chạm đến đức tin riêng của người ta.

Nên tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng của người quanh mình, như cách mình tôn trọng chính đức tin của mình vậy.

Nếu trong quá trình sống chung đụng gần nhau, lỡ như xảy ra những việc bất đồng sinh hoạt tín ngưỡng, có khả năng dẫn đến bất hòa, tranh luận thị phi và sân si với nhau thì nên cố gắng tìm lời nhẹ nhàng, hạ mình một chút giữ hòa khí và tôn trọng nhau.

Việc khác tín ngưỡng đối với các vị Chánh Thần vốn dĩ không ảnh hưởng.

Chỉ có người phàm trần chúng ta vì những tư dục lợi mình bất lợi người, hoặc cảm thấy mình bị khó chịu, bất lợi với việc sinh hoạt tín ngưỡng của người khác, dẫn đến xảy ra bất hòa đáng tiếc không cần thiết vậy.

Nếu chúng ta có đức tin tâm linh, tín ngưỡng tôn kính chư Thần, Thánh, Tiên, Phật thì chúng ta nên thực hành tu tập tinh tấn qua những việc thường nhật.

Chẳng nên dính vào những tranh luận thiệt hơn, tự mình biết mình, giữ lấy phận mình và giữ hòa ái là được.

Nếu có tín ngưỡng tâm linh chân chính, mà lòng không thực hướng thiện, thì việc thờ cúng tín ngưỡng cũng vô ích vậy.

Nơi bàn thờ của người có tín ngưỡng mà không thực hành nghiêm chỉnh, thì không có vị Chánh Thần an trú bảo hộ, mà chỉ có tà linh tinh quái, yêu quỷ ám nhập, thúc giục lòng người tranh hơn thua phải trái thị phi, rồi xa rời lẽ Đạo.

Tam Giới Toàn Thư