Chết đi về đâu

Con người sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu?

Ai cũng một lần phải chết, nhưng Chết có phải là hết? Chết là chấm dứt là biến mất khỏi thế gian này, hay còn có một nơi nào khác để người chết trở về? Sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu? Chúng ta cần làm gì để tốt nhất cho người mới mất? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.