Chết oan

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 8)

...Theo quan niệm của đạo giáo, thông thường sau khi chôn cất người quá cố khoảng ba ngày thì gia chủ tổ chức sẽ mở cửa mả tại mộ phần người chết.