Chiếc lược ngà

Truyện ma: Chiếc lược ngà

Ủa tao tưởng chiếc lược nhà của bé Thu chứ laugh Mà không phải chiếc lược ông Sáu tặng bé Thu rồi, chiếc lược này ở tận Củ Chi....