Chính giáo

Nhận biết tà giáo và các tôn giáo, chính giáo

Ngày nay, ai ai cũng luôn lo sợ và phẫn nộ trước những thông tin về tà giáo hay thầy tà đạo làm hại người. Từ đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Mẫu ..hay bất kỳ dòng đạo nào trên thế giới. Vậy đâu là tà đạo, đâu là chính đạo? Hiểu như thế nào cho đúng và niềm tin tôn giáo có thật sự quan trọng?