Chữ ký đẹp

Xem bói chữ ký đoán tính cách

Mặc dù rất muốn bạn hiểu rõ những bí mật đằng sau chữ  kí, nhưng tôi không thể trình bày hết kiến thức về  thuật xem chữ kí ra đây.  Một phần vì những gì tôi cảm nhận không thể  chuyển tải  bằng  ngôn từ. Một phần vì những gì tôi  biết được chỉ  là hạt cát  trên sa mạc, vậy nên, Tamlinh.org xin trích lược cách xem tính cách qua chữ ký