Cô đồng áo đỏ

Truyện ma: Cô Đồng áo đỏ

Năm ấy, ngôi đền đã phục dựng và xây xong, cô đồng O mỉm cười mãn nguyện. Lời hứa với Mẫu, tâm nguyện của mình đã hoàn thành, cô sẽ chăm chút cho nơi này, gây dựng lại vùng đất thiêng để các Ngài giá ngự...