Có đức mặc sức mà ăn

Sống có ĐỨC mặc sức mà ăn?

Ai cũng chỉ có một thời, nhưng người có đạo đức thì có thời mãi mãi. Thế nên, đừng sợ hãi khi chưa tới thời của mình, bởi vì người xưa đã nói rằng: Ssống có đức mặc sức mà ăn. Học được cách tích đức, tức là ta đã học được cách cải biên số phận của mình ..