Con ma Then

"Chúa bói" Then có nằm trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu?

Hiện nay có rất nhiều người tự xưng được ăn lộc chúa Then và không hiểu rằng then cũng có thờ con ma Then. Nhưng Ma mà không biết thờ luyện và chế ngự thì dễ bị nó điều khiển, đặc biệt vì tâm vọng cầu càng dễ biến thành công cụ của ma tà giả tín ngưỡng Then. Bài viết này hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu về THEN qua phân tích của đồng thầy Trần Thêm