Con người sau khi chết

Tại sao người chết phải buộc chân tay?

Khi nhà có người thân vừa qua đời, các gia đình thường làm lễ mộc dục (tắm gội) cho người đã khuất và trước khi nhập quan (bỏ vào quan tài) thì có nơi sẽ dùng dây vải để cố định tay, chân, vai...của người đã khuất lại. Vậy việc làm này có mang ý nghĩa tâm linh gì không? Tại sao người chết phải buộc chân tay?... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.