Cốt bát hương

Cốt bát hương gồm những gì?

Bát nhang là một trong những "ĐIỂM GIAO NĂNG LƯỢNG ÂM - DƯƠNG", là công cụ hỗ trợ chúng ta "giao tiếp" với Thần Linh cùng gia tiên tiền tổ. Vậy khi bốc bát hương/bát nhang, cốt bát hương gồm những gì? Bỏ gì vào bát hương để bát hương tụ linh khí?