Cua đá

Cua: Nhãn giải khắc tà vong

Không phải Ngẫu Nhiên mà người ta lại làm Lư Hương thờ cúng có hình mắt cua, mà không phải là mắt đại bàng, mắt kình ngư, hay mắt rồng, mắt phượng. Vậy con Cua thực sự có ý nghĩa gì trong tâm linh? Cua bằng đồng, cua bằng đá có khắc chế được tà ma, phong ấn vàng chôn dưới đất?