Cúng đám ma

Truyện ma trong chùa: Thỉnh chuông khuya, cúng cô hồn (Tập 3)

Chùa nào cũng phải có một cái đại hồng chung, tức là một cái chuông lớn. Chuông này chỉ được đánh 2 lần trong ngày, giờ giấc cố định. Lần thứ nhất là 4h sáng, lần thứ 2 là 18h30' chiều, mỗi lần đánh phải theo nghi thức trong kinh nhật tụng mà đánh, không phải cứ lấy chày dộng liên tục là xong.