Đại lâm mộc

Vận mệnh năm 2020 cho Đại lâm mộc, Mậu Thìn 1988 và Kỷ Tỵ 1989

Nếu do lựa chọn sai lầm, hoặc kết hôn quá sớm, hoặc hôn nhân đổ vỡ, hoặc biến cố bất thường... thì sự không ổn định này sẽ khiến cho bản mệnh 1988 và 1989 tương đối lao đao mỏi mệt. Nhìn từ ngoài vào thì bóng sáng, chỉ đại lâm mộc mới hiểu mình đang ở trong bóng tối