Đằng sau cái Chết

Sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu?

Ai cũng biết: Chúng sanh hiện đời gây tạo nghiệp nhân gì sau khi lâm chung sẽ tuỳ theo nghiệp nhân đó mà tái sanh về một trong sáu cảnh giới luân hồi. Vậy con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Linh hồn sẽ tồn tại như thế nào? Luân hồi chuyển nghiệp ra sao? .. Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.