Đánh thiếp đồng âm

Giải mã phép "đánh đồng thiếp" của các thầy phù thuỷ xưa

Với các bạn trẻ có lẽ đây là lần đầu tiên nghe cụm từ ĐÁNH ĐỒNG THIẾP. Các câu chuyện kể lại thì rất ít, hoặc giả cũng đã bị thêm bớt cho thêm phần huyền bí, vì không có sách vở nào ghi chép cụ thể về việc đánh đồng thiếp của các thầy phù thủy ngày xưa. Vậy đánh đồng thiếp là gì? Thuật đánh đồng thiếp như thế nào? Đánh đồng thiếp để làm gì...