Đắp chiếu che mặt người chết

Vì sao người mới chết phải đắp chiếu và che mặt?

Dân gian có câu “lúc sống nằm trên chiếu, lúc chết nằm dưới chiếu”. Bạn có biết vì sao lại như vậy không? Nó không chỉ là phong tục mà còn liên quan đến khoa học nữa đấy!