Đất chùa chiến

Truyện tâm linh: Phạm vào đất miếu thiêng

Ở giữa làng mình có 1 ngôi miếu cổ, hiện đã được tu sửa lại rất đẹp. Từ đời ông nội mình kể lại thì không biết có từ khi nào, trước đây chỉ là cái miếu thờ ở trên đỉnh ngọn đồi, xung quanh cây cối mọc um tùm, chủ yếu là cây bạch đàn, cây dương sỉ và những loại gai leo phủ kín lối vào.