Đau khổ

Khi con người đau khổ, luật Nhân quả ở đâu?

Trong đau khổ mà ta biết chấp nhận thì sẽ hết khổ. Đây là đạo lý cực kỳ quan trọng. Nhưng không dễ gì để một người chấp nhận được số phận.