Đền Đồng Bằng Thái Bình

Sự tích về Vua Cha Bát Hải Động Đình

Vua Cha Bát Hải Động Đình - là chúa của muôn loài thủy tộc, trị vì tám cửa biển nước Nam. Vậy sự tích về Vua Cha Bát Hải Động Đình như thế nào? Hiện nay ông được thờ ở đâu? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.