Diêu Trì Phật Mẫu

Diêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì là ai?

18 tháng 7 hàng năm là ngày Thánh đản vủa Đức Diêu Trì Kim Mẫu, hiệu là Vô Cực Thiên Tôn. Vậy Diêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì - ngài là ai? Hình tượng Diêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì có ý nghĩa gì? Kinh Diêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì như thế nào? .... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu