Đòi nợ

Bạn mượn tiền không trả phải làm gì?

Em cho bạn mượn tiền nhưng giờ nó không chịu trả, em phải làm gì để đòi được tiền? Em bị bạn quỵt tiền, em có nên thỉnh bùa đòi nợ không ạ? Hay em nên xuống nhà đòi bố mẹ nó? Càng đòi nó càng lì ra không trả, em ức lắm mà không làm gì được. Đúng là bạn bè như cái bẹn bà, đứng cho vay, quỳ đòi nợ...