Đổi vận

Vì sao phẫu thuật THẨM MỸ giúp cuộc đời KHỞI SẮC?

Tại sao một số người tướng hơi xấu nhưng phẫu thuật thẩm mỹ xong thì cuộc đời khởi sắc vậy ạ? Vì số họ tốt sẵn hay là do họ tác động được số phận của mình theo tiêu chí thiên định 3 phần nhân định 7 phần?