Dớp chết đuối

Người chết oan phải bắt hồn người sống mới đầu thai được?

Ta thường hay nghe nói đến những điểm đen về giao thông mà mật độ người chết do tai nạn ở đó rất nhiều, hoặc những khu vực sông ngòi ao hồ đã từng có người chết đuối thì cách vài năm lại có thêm người chết ngay tại đó...Rất nhiều sự trùng hợp lạ kỳ mà khoa học khó lý giải. Vậy thực tế liệu có phải những người bị chết oan phải bắt hồn người sống thì mới đi đầu thai được?