Gia đoạn thử đồng

Căn đồng số lính: Giai đoạn CHỮNG LẠI của con đồng

Tất cả những người tu theo đạo Mẫu, đạo Phật, đạo Cao Đài hay đạo tin lành... đều sẽ có những giai đoạn thử thách cần phải vượt qua. Nếu như trong đạo Phật, đó là ma chướng thì ở đạo Mẫu - các đồng nhân cũng có 3 năm thử lính, 9 năm thử đồng. Không chỉ vậy, khi đã đạt được một kết quả nhất định, họ còn phải vượt qua một giai đoạn CHỮNG LẠI tưởng như đơn giản nhưng lại rất khó khăn. Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu NHỮNG GIAI ĐOẠN CHỮNG CỦA CON ĐỒNG để biết thêm về quá trình tu tập của các đồng nhân trong đạo Mẫu.