Giải cứu ma nữ

Truyện ma: Giải cứu ma nữ

Tiêu đề có lẽ khiến bạn đọc hơi ngạc nhiên, thường người ta tìm cách để bắt ma, còn tôi thì đi cứu ma. Đó là câu chuyện có thực. Tôi đã giải cứu một hồn ma nữ bị bọn xã hội đen trong cõi âm giam giữ đã lâu. Chuyện thật lạ lùng, tôi cũng không hiểu vì sao ma nữ đó bị bắt trói như vậy.