Giải tinh âm thú

Kỳ ngôn dị truyện: Giải tinh âm thú Phần 1

Nhà tôi vốn ở ngoại ô của vùng Thành Bắc, cũng được gọi là sang. Nhiều người thường nghĩ phải ở Thành Nội thì mới là nhà hào phú. Nhưng này nhé, họ có đất đặt hàng buôn, nhà tôi có đồng cò bay thẳng cánh. Họ có kẻ hầu người hạ, nhà tôi có cả tá nông phu. Họ có của để cho hậu bối, nhà tôi chỉ cần nhắm mắt thì bạc đến không đếm xuể.