Hắc bạch âm dương sứ

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 18)

… Tôi lướt tới nhập vào đám người chết đang vật vờ đi vào phía trong cánh cổng, không khí tang tương bao trùm khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi quan sát quỷ môn quan xem như thế nào để về tám chuyện chém gió.