Hạn Thái Bạch

Cách giải hạn sao Thái Bạch năm 2020 Canh Tý

Thái Bạch là sao chiếu mệnh xấu nhất trong các sao. Dân gian có câu "Thái Bạch chiếu sạch gia tài" cũng xuất phát từ nguyên do này. Vậy trong năm 2020, những tuổi nào bị sao Thái Bạch chiếu? Cách cúng giải hạn sao Thái Bạch như thế nào?