Hộ quốc phu nhân

Thần thoại: Hộ Quốc Phu Nhân

Không phải hồ ly tinh nào cũng xấu xa, độc ác. Tiêu biểu như vị Hộ quốc phu nhân, được nhắc tới trong một thần tích về vua Lê Thái Tổ, được Phạm Đình Hổ chép lại trong tập “Vũ trung tùy bút”, kể rằng: