Hoá Dương

CHÁY BÁT HƯƠNG là điểm gì? Lành hay dữ?

Đối với người dân Việt Nam, bát hương được xem như một “căn nhà” của tổ tiên trong gia đình. Thế nên, khi xảy ra hiện tượng bát hương bị bốc cháy, nhiều gia đình rất lo sợ, hoang mang. Vậy, liệu bát hương bốc cháy có phải là điềm báo xấu mà người cõi âm muốn nhắc nhở con cháu mình hay không?