Hoa móng rồng

Bí mật: Quỷ cũng thích mùi thơm

Bố nuôi mình là đệ tử của sư cụ chùa Hương. Ông điềm tĩnh, chăm chỉ, giữ giới tốt nên sư cụ rất thương và dạy cho nhiều thuật bí truyền