Hoàng hậu Trung Quốc

Hoạn quan cuối cùng nhà Thanh tiết lộ cuộc sống kỳ dị chốn hậu cung

Vị thái giám cho biết, ngay cả khi thời đại đã thay đổi, các quý tộc, chủ nhân trong hoàng cung vẫn coi mạng sống của những người hầu như bùn đất.