Học võ

Top 10 bài học sống khỏe của hòa thượng Thiếu Lâm Tự

Hòa thượng Yan Lei ở Thiếu Lâm Tự, Trung Quốc, tuổi 43 sức khỏe dẻo dai và linh hoạt như tuổi thanh niên nhờ nhiều năm luyện tập khí công, sinh hoạt điều độ.