Hưng Đạo Vương

Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương và những điều cần biết

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn được người dân Việt Nam tôn sùng như bậc Thánh, nên còn được gọi là Đức Thánh Trần. Ngược dòng lịch sử, hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu ông là ai? Công lao của ông đối với sự phát triển của nước non Đại Việt? Vì sao ông lại được nhân dân tôn thờ & phong Thánh? Gia đình của Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn gồm những ai? ...