04/06/2021 11:47 View: 6729

Văn Đức Thánh Ông Trần Triều Trần Hưng Đạo

Nếu một người có căn số hầu các giá nhà Trần thì giá Đức Ông có thể là giá mở khăn đầu tiên. Tuy nhiên cũng khá hiếm khi có người hầu về Đức Ông mà chỉ khi đại sự cần thỉnh ông về để trừ tà sát quỷ thì mới hầu ông. Vì theo quan niệm cổ: “bóng” Đức Ông Trần Triều khá nặng nên không phải đồng cựu đã đội lệnh nhà Trần thì không thể hầu được. Vậy văn Đức Thánh Ông Trần Triều Trần Hưng Đạo như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu. 

van duc ong tran trieu

Hệ thống các vị Thánh nhà Trần

Tín ngưỡng thờ cúng nhà Trần gắn liền với những huyền tích về Đức Thánh Trần - một vị anh hùng dân tộc có công lớn dẹp quân Nguyên. Được hình thành từ quá trình thần hóa một nhân vật có thật trong lịch sử, anh hùng dân tộc là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và con cái, tướng lĩnh hầu cận tạo nên một hệ thống thờ tự chặt chẽ, lề lối với đủ các cấp bậc. 

Các vị Thánh nhà Trần gồm:

Đứng đầu là Đức đại vương chính cung (Cửu Thiên Vũ Đế Trần Triều hiển thánh Thái Sư Thượng Phụ Quốc Công bình bắc đại nguyên suý Nhân Vũ Hưng Đạo đại vương thượng thượng thượng đẳng thần).

Hầu cận Đức Thánh là quan Nam Tào và quan Bắc Đẩu.

Tiếp theo Tứ vị vương tử là con của Đức Thánh là:  

 • Đức thánh Cả (Khai quốc công Hưng Vũ đại vương Trần Quốc Nghiễn)
 • Đức Phó Tằng (Tiết độ sứ Hưng Nhượng đại vương Trần Quốc Uất)
 • Đức thánh Tam (Khai quốc công Hưng Hiến đại vương, Đệ tam Ông cửa suốt Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng) 
 • Đức thánh đệ tứ (Khai quốc công Hưng Trí đại vương Trần Quốc Hiện).

Cùng với đó là Nhị vị vương cô

 • Đức tiên cô đệ nhất (Trần triều Vương nữ đệ nhất Quyên Thanh công chúa Trần Thị Trinh)
 • Đức tiên cô đệ nhị Đại Hoàng (Trần triều Vương nữ đệ nhị Đại Hoàng công chúa Điện Súy phu nhân Trần Thị Tĩnh). 

Tiếp theo, Lục Bộ Đức Thánh Ông (đây là các danh tướng không mang họ Trần nhưng thuộc về công đồng Trần triều và luôn được phối tự ở các Đền Trần Triều, các hàng lục bộ đều mặc áo đỏ, về bắt tà, đi trên than lửa, lưỡi cày nung nóng) Gồm

 • Điện Tiền Phò Mã Phạm Tướng Quân
 • Tả Yết Kiêu tướng quân
 • Hữu Dã Tượng tướng quân
 • Nghi Xuyên tướng quân
 • Hùng Thắng tướng quân
 • Huyền Do tướng quân.

Cùng cô bé Cửa Suốt, cậu bé Cửa Đông và chư quan tướng hạ ban Ngũ hổ tướng quân.

Hầu giá đức ông Trần triều như thế nào?

Nếu một người có căn số hầu các giá nhà Trần thì giá Đức Ông có thể là giá mở khăn đầu tiên (vì Tam Tòa Thánh Mẫu không tung khăn). 

Tuy nhiên cũng khá hiếm khi có người hầu về Đức Ông mà chỉ khi đại sự cần thỉnh ông về để trừ tà sát quỷ thì mới hầu ông (vì theo quan niệm cổ: “bóng” Đức Ông Trần Triều khá nặng nên không phải đồng cựu đã đội lệnh nhà Trần thì không thể hầu được)

Hoặc khi đại tiệc mở phủ các thanh đồng thường thỉnh ông về chứng đàn Trần Triều (gồm voi, ngựa, thuyền rồng, tráp áo…) hoặc đồng mới tạ phủ và làm lễ đội lệnh nhà Trần. 

Khi ngự đồng, ông mặc áo đỏ, thêu rồng và hổ phù (có một số nơi hầu ông, chân đi hia, đầu đội mũ trụ), có thể mặc áo choàng bên ngoài, một số vùng hầu ông thường múa thanh đao.

Văn Đức Thánh Ông Trần Triều Trần Hưng Đạo

THẦN TIÊN NGƯỠNG KHẢI TẤU THÁNH TÔN
TỌA THƯỢNG DƯƠNG DƯƠNG NGHIỄM NHƯỢC TỒN
NGUYỆN THỈNH PHÁP ÂM THI HUỆ LỰC
TÙY CƠ PHÒ CẢM NẠP TRẦN NGÔN

QUỐC SỬ KÍ VIỆT NAM TRẦN THỊ
LỊCH ĐẾ VƯƠNG KẾ THẾ TRỊ BÌNH
THIÊN TRƯỜNG, BẢO LÔC ĐỊA DANH
SƠN HÀ DỤC TÚ TRUNG LINH KHAM KỲ

NGOAỊ MAN DI ÚY UY CUNG PHỤC
NỘI TRUNG HOA MỘ ĐỨC TÔN THÂN
THƯƠNG MINH QUÂN HẠ LƯƠNG THẦN
NHẤT ĐƯỜNG NGƯ THỦY LONG VÂN TAO PHÙNG

HỘI NIÊN PHONG HÀ THANH HẢI YẾN
THỜI PHÚC TINH XUẤT HIỆN NAM BANG
TƯỜNG VÂN ÁI ĐÃI LƯU QUANG
HOÀNG THIÊN TÍCH MỆNH NAM BANG GIÁNG TRẦN

ỨNG MỘNG LÝ MÃN TUẦN XUẤT THẾ
THÁC ĐỊNH SINH TRẦN THỊ TÔN VƯƠNG
DUNG NGHI TƯỚNG MẠO ĐƯỜNG ĐƯỜNG
KHUÊ TRƯƠNG VĨ VỌNG ĐỒNG LƯƠNG ĐẠI TÀI

VÕ THAO LƯỢC HÙNG OAI QUÁN CỔ
VĂN KINH LUÂN KHÍ ĐỘ VIỆT NHÂN
TRIỀU BAN BỈ CỰC HOÀNG THÂN
NỘI SAN BINH CHÍNH NGOẠI CẦU ĐỒNG BINH

MƯU QUYẾT THỦY KHỔNG MINH THỨC TRÍ
PHÉP HÀNH SƯ BẠCH KHÍ CHI DOANH
THIÊN CƯƠNG THÁI ẤT TUNG HOÀNH
TỨ KỲ BÁT CHÍNH QUAN TINH TRẬN ĐỒ

TÁC MIẾU ĐƯỜNG QUY MÔ SANG CHẾ
LẬP TRIỀU ĐÌNH CƯƠNG KỈ HƯNG LONG
UY DANH CÁI THẾ ANH HÙNG
BẮC NAM VIẾT THÁNH TÂY ĐÔNG XƯNG THẦN

NIÊN BÍNH TUẤT TRÙNG HƯNG CHI NHỊ
VĂN NGUYÊN TÀO CHÚ ĐẾ ĐẰNG GIANG
VẠN BINH HẢI ĐỘNG BA DƯƠNG
MÃ NHI CỜ HIỆU TƯỚNG CƯỜNG NAN ĐƯƠNG

BÁ LINH KHẤT NGÔ VƯƠNG ĐỚI TỘI
QUÁ NAM THÀNH PHÓ HỘI LẬP CÔNG
NHẤT PHƯƠNG NỖ LỰC KHỞI PHONG
NAM QUAN CAÓ CẤP CỬU TRÙNG KIẾN VĂN

PHÁN TRIỀU THẦN THÙY NĂNG ĐĂNG ĐỊNH
CỨU LƯƠNG DÂN TỤ TẶC GIAN NAN
BÁCH QUAN THƯỢNG TẤU THIÊN NHAN
CỬ TRẦN ĐẠI TƯỚNG TIỄU AN TẶC ĐỒ

ANH TÔN HẠ LONG CHU BÚT TỨ
CHIẾU ĐẶC SAI ĐẠI CỬ TIÊN PHONG
PHỤNG SAI CHIẾU MỆNH CỬU TRÙNG
LĨNH BAN KIẾM ẤN TIÊN PHONG KHỞI HÀNH

THÔNG VẠN BINH TỔNG KIÊM TIẾT CHẾ
QUẢN CHƯ QUÂN NGHỆ CHÍ ĐẰNG GIANG
BÀI SAIN THỦY TRÂN QUANG MANG
CỔ MINH LỤC ĐIỀM KỲ CHƯƠNG NGŨ HÀNH

BÁ LINH HỮU KỲ BINH NGŨ CHÍ
THỊ HÙNG TÀI BÁT ÚY VƯƠNG SƯ
MỘC NIÊN THÁNH XUẤT MƯU KỲ
LỆNH SAI TIỀM PHỤC THUỶ TÊ XUYÊN TÀO

TIỀN QUÂN VĨNH LÂM HẦU ĐẠI TƯỚNG
TẢ QUÂN SAI DÃ TƯỢNG GIÁP CÔNG
HỮU QUÂN ÔNG YẾT KIÊU HÙNG
HẬU QUÂN PHÒ MÃ THƯƠNG CÔNG TIẾP TÙY

TÁNH CƯ TRUNG HOÀNG KỲ DIỆU PHÁT
LỆNH CHỈ HUY ĐIỀU BÁC NGŨ QUÂN
UY PHONG LẪM LIỆT NHƯ THẦN
SƠN ĐỒI,THẠCH CHỤY HẢI TẦN BA DƯƠNG

KIẾM NHẤT CHỈ TINH DI VẬT HOÁN
PHÁO LIÊN THANH THIÊN ÁM ĐỊA RUNG
BẠCH ĐẰNG NHẤT TRẬN THỦY CÔNG
TẶC ĐỒ ĐẠI PHÁ HUYẾT HỒNG MÃN GIANG

THÁNH HẠ LỆNH CHIÊU AN DÂN THỨ
THƯỞNG QUAN QUÂN BAN SỨ HỮU SAI
TRUNG QUÂN VÔ TRẬN HOÀN TÀI
NGÂN HÀ TỔNG GIÁP KIÊM BÀI THU BINH

DẪN ĐẠI NGHỊCH BÁ LINH HÀNH KIẾM
GIA TRỌNG HÌNH TRÀM TIỄN PHÂN TAM
KHÍ LỘ KHÍ THỊNH KHÍ GIANG
QUÁCH DI MẪU TÁN ,KHÍ TÀN THỊ UY

KHẢI HỒI TÂÚ ĐAN TRÌ NGỰ CHỈ
CHIẾU LỆNH TRUYỀN TƯỚNG SỸ LAI KINH
THÁNH HỒI BÁI TẠ ĐẾ ĐÌNH
CỬU TRÙNG KHAI TIỆC YẾN QUỲNH NGỌC GIAO

TÀI HỘ QUỐC CÔNG CAO ĐỆ NHẤT
SẮC TẶNG PHONG LỘC TRẬT THIÊN TRUNG
NHẤT THIÊN HÒA KHÍ XUÂN PHONG
KÌNH NGHÊ THẤT CHÍ GIẢO LONG ĐẮC THÌ

KÍ NIÊN HỘI TÍNH DI VẬT HOÁN
HỘI TRÍ KỲ MÃN HẠN QUY TIÊN
CỬU TRÙNG CHIẾU TRIỆU HỒI THIÊN
CHÂN KHÔNG THOÁT LÁNH NGHIỆP DUYÊN PHONG TRẦN

PHÉP THĂNG ĐẰNG XA LUÂN BỈNH BỈNH
ÁNH HÀO QUANG HIỂN THÁNH LINH THÔNG
QUANG THIÊN DUỆ NGUYỆT THU TRUNG
NHỊ THẬP NHẬT THÁNH HỒI CUNG THĂNG ĐÀNG

MỘC QUỐC ÂN GIA PHONG THƯỢNG ĐẲNG
TƯỚC ĐẠI VƯƠNG GIA TẶNG THÁI SƯ
TÔN TINH ẨN HIỆN NAM QUY
SINH VI LINH TƯỚNG TỬ VI LINH THẦN

PHÙ NAM QUỐC PHONG THẦN KHẢI TĨNH
BẢO LÊ DÂN CƯỜNG THỊNH KHANG NINH
DƯỢC SƠN CẢNH TRÍ HỮU TÌNH
ĐỊA LINH TỤ KHÍ TRUNG ANH DỊ THƯỜNG

VẠN KIẾP KHỞI DƯỢC SƠN CHÍNH VỊ
TIỀN MINH ĐƯỜNG LỤC THỦY HỢP GIAO
SONG SONG BẮC ĐẨU NAM TÀO
HỒI HÌNH BÁ TƯỚNG HUÂN CAO HÀ THÙ

TRƯỜNG SINH THỦY THẬP THIÊN THU ĐÁO
THỦY KHẤU THÔNG CHÍNH ĐẠO QUANG KHAI
NGHỊ BAN KIẾN LẬP LÂU DÀI
TỨ THỜI PHỤNG SỰ NGƯỠNG BÀI VẠN NIÊN

NGUY NGA CHẤN NAM THIÊN QUỐC TẾ
HIỂN ỨNG NĂNG TẾ THẾ ĐỘ DÂN
BÁ LINH TỨ HIỆN DÂM THẦN
DẠ THƯỜNG QUYẾN LUYẾN PHU NHÂN THAI BÀO

BIẾN NAM NỮ LƯỠNG YÊU TÁC QUÁI
NHÂN DÂN THƯỜNG BỊ HẠI OAN KHIÊN
HỮU SINH VÔ DƯỠNG MỘNG CHIỀN
BỆNH HÀNH KHINH TRỌNG LIÊN MIÊN TIỆT SÀNG

QUY KHÁNH TIỀN PHẦN HƯƠNG BÁI KHẤN
NGUYỆN THÙY TÌNH LÂN MẪN TRẦN GIAN
BÀI SAI HỘ BỘ CÁC QUAN
TỈNH KỲ TRÓC NHÃ PHẠM NHAN GIA HÌNH

TRẤN UY THANH TÀ TINH THẤT SẮC
VẠN DÂN ĐỒNG CẢM ĐỨC MỘC ÂN
HỮU THÙY SINH DỤC GIAN TRUÂN
LINH KỲ THỌ TỊCH NHÂN DÂN THỌ TRƯỜNG

DANH DƯƠNG DƯƠNG TỐI LINH THIÊN CỔ
THẬP TAM TUYÊN KHUÊ THỦ QUY TÂM
NGƯỠ NG CHIÊM THÁNH ĐỨC HOANG THÂM
SỞ CẦU TẤT ỨNG GIÁNG LÂM ĐIỆN ĐƯỜNG

KIM ĐỆ TỬ PHẦN HƯƠNG VỌNG TƯỞNG
DỐC LÒNG THÀNH TÂM TÍN NGƯỠNG ĐẠO CAO
TUÂN Ư QUỐC SỬ TRẦN TRIỀU
SỌAN THÀNH ỨC TẬP LƯU TRUYỀN ỨC DÂN.

Bản hát văn 

A tiên cảnh bầu giời Bồng Lai tiên cảnh bầu giời
Gió Nam thoang thoảng hương bay ngạt ngào
Trên Thiên Tào rồng bay năm vẻ, dưới Việt Nam địa thế chung linh
Khâm sai đợi lệnh Thiên Đình

Đợi lệnh Thiên Đình khâm sai đợi lệnh Thiên Đình
Thay quyền Thượng Đế giáng sinh phù trần vừa năm Kỷ Mão trung tuần
Kỷ Mão trung tuần vừa năm Kỷ Mão trung tuần
Mùng mười tháng chạp giờ Dần giáng sinh thấy trong quốc sử Nam Ninh
Quốc sử Nam Ninh thấy trong quốc sử Nam Ninh
Tiếng đồn dậy khắp Thiên Đình hà sa rằng nay Đức Thánh người giời
Võ văn thao lược, anh tài ai đương giời sinh Đức Thánh đại vương
Phù đời Trần thị sửa sang trong triều đã nên đức Thuấn nhân Nghiêu

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình
Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương
Có lệnh truyền ra Thánh Ông có lệnh truyền ra
Các quan thoải bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài

Quốc sử ký a Việt Nam...Trần thị ới a ới à lịch đế vương kế thế trị bình
Thiên Trường, Tức Mặc địa danh...Sơn hà dục tú chung linh kham kỳ

Ngoại man di úy uy ... cung phục í a ới à trung hoa đồng mộ đức tôn thân
Thượng minh quân, hạ lương thần
Nhất đường ngư thủy ới a long vân tao phùng
Hội niên phong ... hà thanh ... hải yến í a ới à thời phúc sinh
Xuất hiện Nam phương ... tường vân ai đãi lưu quang
Hoàng thiên tích mệnh ới nam bang giáng trần
Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế í a ới à thác đỉnh sinh Trần thị tôn vương
Dung nghi tướng mạo đường đường
Khuê trương vĩ vọng ới a đống lương đại tài

Võ thao lược í a hùng oai quán cổ a ới à tằng kinh luân khí độ kiệt nhân
Triều ban bỉ cực hoàng thân ... nội san bình chính ngoại cầu đổng binh
Xe loan thánh giá hồi cung

Tổng hợp