Hưng Nhượng đại vương

Tứ vị Vương tử nhà Trần trong tín ngưỡng thờ Trần Triều

Trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, bốn người con trai của Hưng Đạo Đại Vương được con nhang đệ tử rất mực phụng thờ, gọi chung là Tứ Vị Vương Tử. Vậy bốn vị Vương Tử này là những ai? Đền thờ ở đâu? Khi ngự đồng các ngài như thế nào? Ngày hoá (thác) của từng vị ra sao?... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu