Hút lộc

Sự thật tác dụng của kiếm gỗ đào trừ tà

Hiện tại có RẤT NHIỀU NGƯỜI lầm tưởng, ngộ nhận về phong thủy và tâm linh, hiểu sai về tác dụng của kiếm gỗ, kiếm gỗ đào trừ tà. Từ đó tự biến mình thành đối tượng để những kẻ gian thương cầu lợi bất chánh!