Kế Đô

Cách giải hạn sao Kế Đô năm Canh Tý 2020

Sao Kế Đô không xô cũng đổ. Sao La Hầu không cầu cũng hoạ tai. Là thời khắc vận xấu gọi tên. Vậy năm Canh Tý 2020, những tuổi nào bị hạn Kế Đô? Hạn Kế Đô năm nay cần đặc biệt chú ý điều gì? Cách cúng giải hạn Kế Đô tại nhà như thế nào?