Kém phúc

Như thế nào là người có Phúc?

Vì sao có người từ khi sinh ra, long đong khổ sở một thời gian dài, đến một thời điểm tự nhiên có lộc, có của, có thuận lợi thì lại đột ngột gặp tai nạn, xui xẻo hay thậm chí mất mạng?