Kiếm đồng tiền

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 10)

... Lão Hiền réo vợ và con gái lên dọn mâm, không quên nhắc vợ con nhớ cầm theo chăn màn lên đây, cái chòi này lão cũng hay nằm ngủ nên tuy làm bằng tre nứa nhưng cũng có phủ bọc nilong, có mưa cũng không lo lắng gì cả.